Wonen met lef

Van boerderij naar woongemeenschap

Het omvormen van Steinhagen van boerderij tot wooncomplex was een particulier initiatief. Hiervoor is een zogeheten collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) gevestigd bij de notaris.

Er komt nogal wat kijken bij een dergelijk project.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

  • Architectuur
  • Vergunningen
  • Projectontwikkeling
  • Werving van bewoners
  • Groepsvorming

We hebben geleerd dat een vooropgezet plan niet werkt. Het wooninitiatief moet groeien met de deelnemers die aanhaken. Door hierbij de woonvisie als rode draad te hanteren kan de nodige creativiteit en flexibiliteit worden ingebracht om deze groei mogelijk te maken.

We hebben ons daarom laten begeleiden door KilimanjaroWonen, die zorgde voor onmisbare ondersteuning vanuit hun ervaring en kennis op het gebied van wonen en welzijn, projectontwikkeling, zelfbouw en architectuur.

De vernieuwbouw is in gezonde samenwerking uitstekend verzorgd door aannemingsbedrijf Mark van Lier. Toezicht tijdens de bouw heeft Kuipers Bouwadvies voor ons verzorgd. Voor de landschappelijke inpassing heeft Ron Janssen Erf- en Landschapsverfraaiïng een plan ontwikkeld.

Na voltooiing van de bouwactiviteiten heeft de vereniging van eigenaars het stokje overgenomen en is het collectief particulier opdrachtgeverschap opgeheven.